top of page

דניס ויינשנקר

מילים:

לחן:

דניס ויינשנקר

דניס ויינשנקר

ראפר קשוח

מאסטרינג

שימי בן עזרא

מיקס

שימי בן עזרא

עיבוד

Taylor King

קרדיטים נוספים

מנהל מוזיקלי: דני גולדפרב

אני ראפר קשוח
אני זה שהביא את הביס בתפוח (של אפל)
רק אל תגלה (ששש)
כי יכניסו אותי לכלא למלא
זמן ומשם לא אצא
כי ממילא הייתי נשאר
פותח כנופיה ורוצח את השאר

פזמון:
אני ראפר קשוח
הצק שלי פתוח
הביצ׳ס שלי לא נותנות רגע לנוח
אני ראפר קשוח
הרוכסן שלי פתוח
הביצ׳ס שלי לא נותנות רגע לנוח

אני ראפר קשוח
החזה שלי נפוח
אני זה שקובע את כיוון משב הרוח
אם אין מצב רוח
לוקח קצת נפט ומתחיל הקידוח
כולם ממני מפחדים (מי זה מני)
כולם בשבילי עבדים (פרעה)
כולם רוצים להיות אצלי בגאנג /
כולם רוצים להיות אצלי בקרו
רק נסו ותרמסו / נוסו וגם סעו /
עלי כבר כולם מאסו / הרבה מכם ניסו
אבל בסוף אכלתי את כולם טירמיסו

אני ראפר קשוח אם אין מצב רוח
תביא לי קינוח בטעם תפוח
מוריד עטיפה שומר ת'בצד
מקלף ת'קליפה אוכל ת'מיד
ומה שנשאר זורק מהגג
מתנת יום הולדת ak או מאג
יורה בכולם מגדול עד קטן
בבטן בברך בדוק משאיר'ך סימן
וזה לא נעלם זה נשאר לתמיד
רוצח את כולם ובזה רק מתמיד
זה ראפר או גנגסטר זה לא משנה
קשוח היה וקשוח יהיה

פזמון:
אני ראפר קשוח
הצק שלי פתוח
הביצ׳ס שלי לא נותנות רגע לנוח
אני ראפר קשוח
הרוכסן שלי פתוח
הביצ׳ס שלי לא נותנות רגע לנוח

bottom of page