top of page

דניס ויינשנקר

מילים:

לחן:

דניס ויינשנקר

דניס ויינשנקר מארח את עדי ליוברט

אהבה אסורה

מאסטרינג

שימי בן עזרא

מיקס

שימי בן עזרא

עיבוד

דניס ויינשנקר, ניקיטה אודינצוב

קרדיטים נוספים

מנהל מוזיקלי: דני גולדפרב

אינטרו:
לא הודעה ולא יונה
לא מכתב ולא גלויה
אסור לשלוח כלום
כי....
את פחדת לספר ואני זרמתי
את לא רצית שידעו ואני הסתרתי

בית 1:
הכל התחיל בגלל אותה הופעה
לא הספקתן לקנות כרטיסים אז ככה על הדרך
לפגוש את אלו שרק ירדו מהבמה
להצטלם עם מי שבשבילך הוא כמו מלך
אבל בין לבין אחת נגשה והשניה גם הצטרפה
והתחלנו לדבר, היה לכן חיוך מקסים
ידידה אמרה לי סתכל השנייה חמודה
חשבתי היא שלי בלי בעיה עם הידיים בכיסים
אבל בחורות זה לא עם כזה פשוט,הא?
בקיצור, התחיל ונגמר כלא היה
והסוף ..הגיע ונוכחתי לבשורה
שסוף זה סוף אבל סוף זאת תמיד התחלה חדשה

פזמון:
מחשבות הולכות באות אהבה מול הבדידות
ציפייה או חרדה, אשלייה או ידידות
אם על כל מחשבה הייתי מקבל פרוטה
היום הייתי מיליונר בלי הגזמה

בית 2:
אולי כלא היה זה לא ממש מדויק
9 חודשים זה לא תקופה קצרה
הראש שלי כמו חדר של מתבגר הכל ברדק
ואז התחילה לה מחדש הצרה
זאת אותה אחת שנגשה ראשונה
זאת שדברה ולא התביישה
גם לה היה חיוך מקסים
גם לה היה אופי מיוחד
איתה צריך להתאמץ לא יעזרו ניסים
איתה הדיבור היה מעניין וחד
ואז עוצר הכל מה אני עושה
חברה של חברה לשעבר מה אני מנסה
לוקח צעד אחורה נותן לזמן לחלוף
עוד פעם מחפש די מספיק לחלום
דניס תתעורר תפסיק לחיות בסרט
הן חברות טובות והיא בטח לא מפגרת
נשאר בקשר טוב לא רוצה לוותר
קשרים אנושיים לא רוצה להרוס , לא רוצה לבתר

פזמון:
מחשבות הולכות באות אהבה מול הבדידות
ציפייה או חרדה אשלייה או ידידות
אם על כל מחשבה הייתי מקבל פרוטה
היום הייתי מיליונר בלי הגזמה

אאוטרו:
את פחדת לספר ואני זרמתי
את לא רצית שידעו ואני הסתרתי
לא הודעה ולא יונה
לא מכתב ולא גלויה
אסור לשלוח כלום
כי זאת אהבה אסורה

bottom of page