פחית של קולה

Dennis Wein

הקלטת פסנתר _ ש.ב.ע מוסיקה _ אולפן הקלטו