כשאגדל אלמד שפות

נעם לביא

הקלטת פסנתר _ ש.ב.ע מוסיקה _ אולפן הקלטו