top of page

הקלטת שיר עד שעתיים

הקלטת שיר מינימלי באיכות טובה


מהות השירות

מינימום הזמן הדרוש להקלטת שיר, לא מתאים לקבוצות. נכנסים ויוצאים תוך שעתיים עם שיר מוכן - הקלטה ועריכה. * חריגה ממגבלת הזמן תגרור חיוב יתר לפי תעריף שעת אולפן *


מדיניות ביטול

ניתן לבטל הקלטה עד 24 שעות לפני הזמן שניקבע ללא התחייבות. ביטול בתוך מסגרת 24 שעות טרם ההקלטה יחייב את הלקוח בעמלת ביטול סמלית - 60 ש"ח. נשמח לתת לכם את השירות הטוב ביותר


מיקום ויצירת קשר

  • ש.ב.ע מוסיקה, ירושלים


bottom of page